Kunsthal Hof88 bannerlogo1100b

Albert Bouhuis en Pamela Ann McAdam

1 november t/m 27 december 2015

Opus56gezamenlijk1
  Albert Bouwhuis "Drinkplaats"                                              Pamela Ann McAdam  "Elegy in Blue 2"

Opening: zondag 1 november 2015, 15.00 uur door Willem M. Visser (neerlandicus)  Muziek: Lotta Rasva, zang en gitaar

Klik hier voor een film van de openng door Aad van der Valk

Klik hier voor de openingstoespraak

Albert Bouhuis laat zich dikwijls inspireren door de bloeiwijze van wilde planten, waarbij de distel kennelijk favoriet is. Net als op het doek potplant wordt de vorm vervolgens losgezongen
van zijn kleur, waardoor er een zekere vervreemding optreedt. De bladeren van de potplant bijvoorbeeld zijn niet groen, maar blauw en oranje. Je kijkt via een dergelijke interpretatie nog wel naar een herkenbare vorm, maar tegelijkertijd naar een compositie in verfpigmenten, waardoor het afgebeelde een heel andere gevoelswaarde krijgt. Het lijkt vaak alsof zo’n motief met een vanzelfsprekend gemak op het doek is gezet, zoals een schets. Toch gaat het bij Bouhuis steeds om een weloverwogen compositorische beslissingen die essentieel zijn voor het geheel: een geraffineerd geplaatste gele bol of een zorgvuldig aangebracht oranje vlak zorgt voor verbinding en harmonie. Bouhuis ervaart het schilderen zelf als een uitdagend proces, waarbij hij het gevoel heeft dat hij soms dingen aangereikt krijgt tijdens het visualiseren van het motief in de materie van verf en doek.

Het werk van Pamela Ann McAdam berust op een combinatie van twee impulsen: herinnering en droom. Beide worden gekleurd door melancholie die verstilling tot gevolg heeft. In combinatie met een bestaande afbeelding, een foto of een knipsel, worden de genoemde impulsen omgesmeed tot een nieuw beeld. Uit het een groeit het ander, organisch en intuïtief. Het werk vertoont tevens een poëtische en verhalende inslag, kenbaar in titels, symbolen en motieven. Eerder stonden diermotieven centraal, nu hebben schelpen, water en bloemen die plaats ingenomen. In de context van deze motieven worden de menselijke figuren geladen met de suggestie van een onuitgesproken, dramatische toedracht. McAdam heeft soms regels uit haar gedichten opgenomen in haar werk, waardoor beeld en tekst een eenheid vormen.

 

56_v_druk  56_a_druk

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Prins Bernhard Cultuurfonds / Stadsfonds Almelo, Almelo Promotie, Kroon Oil en Malvern Panalytical.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

Kunsthal HOF88 Elisabethhof 6 7607 ZD  Almelo     Routebeschrijving
Openingstijden:  dinsdag t/m zondag 13.30 - 17.00 uur.
 

Gemeente Almelo logo Almelo promotie uni

 
Malvern
 Logo Pr Bernhardfonds en Stadsfonds 2 trans  roggekamp peitsch   COGAS